Arşivler: Cevaplar

Cevap

Sağ Tık Değil de Yazı Engelleme

<code class="hljs language-javascript">$(<span class="hljs-string">'div'</span>).<span class="hljs-title function_">mouseup</span>(<span class="hljs-keyword">function</span>() { <span class="hljs-keyword">var</span> text=<span class="hljs-title function_">getSelectedText</span>(); <span class="hljs-keyword">if</span> (text!=<span class="hljs-string">''</span>) <span class="hljs-title function_">alert</span>(text);

Okumaya devam et