1. Home
  2. Docs
  3. PHP
  4. Sık Kullanılan Fonksiyonl...
  5. substr()

substr()

Çıktı almak istediğimiz karakteri sınırlamak için kullanırız , kullanımdan bahsedersek ;

<?php 

    $paragraf = "Burada paragraf içeriği yer alacaktır";
    echo substr($paragraf,0,10);

Yukarıdaki örnekteki gibi bir kullanımda 0 . indis ile 10. indis arasındaki harfler ekrana yazılacaktır.