Mac OSx Laravel Kurulumu

Mac Bilgisayarımızda Laravel kurulumu öncesinde bazı paketleri yüklememiz gerekir aşağıdaki sırayla yüklemelerimizi gerçekleştirebiliriz ;

  1. Öncelikle BREW kurulumunu sağlıyoruz

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

2. Mac için PHP server kurulumunu sağlıyoruz

brew install php

3. Composer Kurulumunu Gerçekleştiriyoruz

brew install composer

4. NodeJS ve NPM kurulumunu gerçekleştiriyoruz

brew install node

5. Global olarak Laravel VALET kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

composer global require laravel/valet

6. bin~bash ayarlamasını gerçekleştiriyoruz

export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin

7. Valet kurulumu

valet install

valet park

8. Laravel Hazır Projemizi oluşturuyoruz

laravel new blog

9. Laravel Projemizi çalıştırıyoruz (cd ./blog)

php artisan serve