PHP ASCII Tablosu ve Kullanımı

PHP de ascii tablosunu genellikle rastgele sayi / harf üretmek yada bir şifreleme oluşturmak için kullanırız, bu işlemi yaparkende iki fonksiyondan yararlanırız.

ascii-tablosu

yukarıdaki ASCII tablosundan değerler hangi sayılar arasında yer alıyor kontrol edebiliriz ve klavyedeki tuşlarda yer alan sembollerin integer karşılıklarını görmüş oluruz, bu işlemi PHP bir örnek ile açıklarsak mesela “a” harfinden “z” harfine kadar olan tüm alfabeyi ekrana yazdıralım ;

<?php

  for($i=97;$i<=122;$i++){
    echo chr($i);
  }

yukarıda kullandığımız özel fonksiyon olan chr(); ile integer bir değer char olarak dönüştürdük ve ekrana yazdırdık , tabloyuda incelersek eğer 97-122 arasında küçük olarak a-z yer almaktadır.

peki bir char ın integer karışılığını nasıl buluruz ? Doğru cevap ord(‘a’);

Bunların üzerine bir otomatik şifre oluşturucu yapalım , ki siz uğraşmayın diye ben hazırladım ve ücretsiz script olarak sunuyorum ; LINK

<?php
$uzunluk = 10;

$sifre='';
for($i=0;$i<10;$i++){
    $sayiKarakterSec=rand(0,9);
    $rastgeleSayi=rand(97,122);
    if($sayiKarakterSec<5){
     $sifre.=$sayiKarakterSec; 
    }else{
      $sifre.=char($rastgeleSayi);
    }
}
echo $sifre;

$uzunluk ile belirttiğimiz değer uzunluğunda küçük harflerden ve 0,9 arasındaki sayılardan karışık olarak bir şifre oluşturma işlemini tamamlamış olduk buradaki $sayiKarakterSec kullanmamızın sebebi rakam mı harf mı olacağı olasılığını arttırmamız olacaktır.