PHP ile Alfabedeki harfleri sıralama

PHP ile bir kupon kodu üretmek yada şifre üretmek istediğinizde rastgele sayılar ve harfler kullanmalısınız bu durumda işimize 3 farklı fonksiyon ile çözebileceğiz bunları sıralarsak ;

rand(min,max);

bu fonksiyon ile min yani en küçük değer max yani en büyük değer arasında rastgele bir sayı üretir,

echo rand(100,200);

Çıktısı : 100 ile 200 arasında rastgele bir değer olacaktır,

ord(‘a’);

bu fonksiyon ile içine girilen karakterin ASCII karşılığını döndürecektir.

echo ord('a');

Çıktısı : 97

chr(97);

bu fonksiyon ile içine girilen rakamın ASCII tablosundaki karşılığı verilecektir,

echo chr(97);

Çıktısı : “a” harfi olacaktır.

 

Üç fonksiyonuda inceledik bunlar ile bir örnek yaparsak daha anlaşılır olacaktır,

 
<?php 
$sifre='';
$sifreUzunlugu=12; 

for($i=0;$i<$sifreUzunlugu;$i){ 
$rastgeleSayi=rand(97,200); 
$sifre.=chr($rastgeleSayi); 
} 
echo $sifre; 
?>

kısaca açıklarsak burada 97 ile 200 arasında rastgele bir sayı ürettik ve bu sayının ASCII tablosundaki değerini sifre değişkenimize ekledik ve 12 haneli rastgele bir şifre oluştu.