PHP ile Json Datası Oluşturma ve Veritabanında Dizi Saklama

PHP ile dilediğimiz veriyi resim, yazı , yada integer ifadeleri kolaylıkla veritabanında saklayabiliriz, sıklıkla kullandığımız verileri örneğin bir diziyi veritabanında saklamak istiyorsak bunu direk dizi olarak kaydetmek mümkün değildir.

MySQL veritabanında bir dizi saklamak istiyorsak bunu öncelikle string bir cümle haline getirmemiz gerekiyor bunuda dizimizi JSON haline getirmekten geçiyor.

Bir dizimiz olsun ;

$dizi=Array();
$dizi[0]='0 Sayısı';
$dizi['brk'] = 'String ifade';

bu diziyi öncelikle JSON encode yapmalıyız,

$saklanacakDizi=json_encode($dizi);

artık $saklanacakDizi şeklinde olan değişkeni veritabanımıza direk kayıt edebiliriz, kayıttan sonra bu veriyi yeniden ele alıp işlemek istersek önce veritabanından bu hücreyi çekiyoruz ve sonrasında bu değişkenimizi

$saklananDizi=json_decode($dbden_gelen_json);

örnekte olduğu gibi json ifademizi veritabanımızdan çektinten sonra decode ettik ve normal bir dizi gibi işlem için hazır hale gelmiş oldu.