PHP Rastgele Sayı Üretici

PHP ile rastgele sayı üretmek ve bununla şifre oluşturma konusunda bir makalem bulunuyor ancak rastgele sayı üretmek üzerine çok fazla aranma mevcut.

Aranmadan ziyade bir fonkisyondanda bahsetmek istiyorum , aslında yazıyı yeniden yazmakta fayda var. PHP ile birlikte kullanabileceğimiz rasgele sayı üretmek için iki fonksiyon ve bu fonksiyonlara bağlı iki fonksiyon daha bulunuyor , fonksiyonları kontrol edersek ; 

rand();Rasgele Sayı Üretir
getrandmax();rand() ile üretilen sayı için maximum üretilebilecek en büyük sayı olasılığını verir.
mt_rand();Daha hızlı sürede ragele sayı üretir.
mt_getrandmax();mt_rand(); işlevi ile üretilebilecek en büyük olasılıklı sayıyı üretir.

yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 4 farklı fonksiyon bulunuyor bu fonksiyonlar arasında rand() ve mt_rand() fonksiyonları iki farklı değişken alabileceği gibi değişken(int) verilmemesi durumundada size rasgele bir sayı üretecektir. Örneklemek gerekirse ;

<?php
rand(0,10); // 0 ile 10 aralığında rasgele bir sayı üretecektir.
mt_rand(0,10); // 0 ile 10 aralığında daha hızlı şekilde bir sayı üretecektir.

getrandmax(); ve mt_getrandmax(); ise üretilebilecek max, değerdeki sayıyı verir ve paramatre almazlar.