React native ile en çok kullanılan nesneler

Uygulama geliştirirken işlerimizi en basite indirebilecek bazı nesneler mevcut bu nesneler sayesinde belki günlerimizi alabilicek bir tıklama fonksiyonunu yada sağdan sola kayan yazı efektini sadece obje tanımlayarak basit bir şekilde gerçekleştirebiliriz bunun için ise özgür yazılımcılar tarafından geliştirilmiş sınıfları kullanabilirsiniz, benim en çok kullandığım nesnelerden bazılarını paylaşıyorum.

 

React Native Vector Icons

React native ile kullandığınız iconlar için en iyi alternatiflerden birisidir.

import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';
<Ionicons name="ios-backspace-outline" size={33} color="white" />
https://expo.github.io/vector-icons/

 

React Native Basit SQL

Aslında bu nesne için SQL demek çok doğru değildir ama program silinene kadar ve siz sil diyene kadar hazıfada saklayabildiği için söz gelimi SQL Denilebilir

import {AsyncStorage} from 'react-native';
AsyncStorage.setItem('key','deger');

 

React Native Alert

En çok kullanılan nesnelerden biriside Alert dır uygulama içerisinde oluşacak uyarılarda kullanılır .

import {Alert} from 'react-native';
Alert.alert(
 'Alert Title',
 'My Alert Msg',
 [
  {text: 'Ask me later', onPress: () => console.log('Ask me later pressed')},
  {text: 'Cancel', onPress: () => console.log('Cancel Pressed'), style: 'cancel'},
  {text: 'OK', onPress: () => console.log('OK Pressed')},
 ],
 { cancelable: false }
)

 

React Native Push Message

React native ile kullanıcılarınıza anlık push mesajları gönderebilirsiniz, push mesajları ile anlık olarak kullanıcılarınız ile etkileşimi arttırabilirsiniz.

React native ile push mesaj gönderebilmek için FCM üzerinden bir hesap oluşturmalısınız ve sonrasında bunu uygulamanıza entegre etmelisiniz bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra direk EXPO ya push gönderebilirsiniz o telefonu bulacaktır 🙂

 

React Native Animations

React native ile uygulamanızdaki nesnelere hareket kazandırabilirsiniz bunun için normal Text nesnelerinin başına Animation.Text olarak yazarak kullanabilirsiniz tabi bunun bir çok tanımlaması var bunun içinde bir makalem var onu araştırabilirsiniz.

 

React Native Fetch

React native ile geliştirdiğiniz uygulamanızın dinamik bir yapıya bürünebilmesi için internet üzerinden veri transferi yapması gerekir bu işlemi ise fetch objesi ile gerçekleştirebilirsiniz.


    await fetch('https://www.site.com/api/index.php', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
      },
      body:serializeKey({
          deger:this.state.giden
      })
      })
      .then((response) => response.json())
      .then((responseJson) => {
        console.log(responseJson)
      })
      .catch((error) => {
      console.error(error);
      });