React Native ve Genymotion smartsocket

React Native ile geliştirme yaparken anlık sanal makina üzerinden düzenleme sağlamak için genymotion güçlü bir alternatiftir.

Genymotion kurulumu sonrasında expo hata ekranında bir hata ile karşılaşabilirsiniz bu hata aşağıdaki gibi ise

Couldn't start project on Android: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
ADB server didn't ACK
* failed to start daemon *
error: cannot connect to daemon

sorunun temel nedeni adb versiyon uyuşmazlığıdır bunu aşağıdaki satırlar ile kontrol edebilirsiniz;

adb version
cd /Users/username/Library/Android/sdk/platform-tools && ./adb version

her iki çıktınında versiyon numarası aynı değil ise en kolay yöntem versiyon eşitlemesi için /Users/username/.expo/bin/adb/ dizininin içerisine kopyalama sağlamalıyız 

cd /Users/username/Library/Android/sdk/platform-tools && cp adb /Users/username/.expo/bin/adb/adb

 

-bash: adb: command not found

hatası ile karşılaşmanız durumunda ilk önce aşağıdaki satırı uygulayınız

export PATH="~/Library/Android/sdk/platform-tools":$PATH