React Native Titreşim

React native ile yapılan yazılımlardan yazılım içerisinde bir butona tıklandığında yada yükleme sağlandığında telefonun titremesi gerekebilir bu durumlarda React Native tarafından sunulan Vibration componentini kullanabilirsiniz.

Vibration component inin 2 fonksiyonu bulunuyor bu fonksiyonlardan birisi titreşimi başlatır diğer ise titreşi durdurur. Vibration.vibrate(); ile titreme işlemi başlar .cancel fonksiyonu görünene kadar telefon titremeye devam eder.

Örnek bir kullanım ile göstermek gerekirse ;
öncelikle Vibration bileşinini uygulamamıza dahil ediyoruz ,

import {Vibration} from 'react-native';

import işleminden sonra ,

Vibration.vibrate(10000);

satırı ile titreşimi başlatabilirsiniz, titreşim yeterli süre titreyince ,

Vibration.cancel();

yukarıdaki satır ile titreşim işlemini sonlandırabiliriz,