Can only update a mounted or mounting component. This usually means you called setState

4.14K görüntülenmeReact Native
0
0 Yorum

Can only update a mounted or mounting component. This usually means you called setState, replaceState, or forceUpdate on an unmounted component. This is a no-op.
hatası alıyorum bunu nasıl çözebilirim ?

Uygulama Geliştirme Cevaplanan soru 23 Mayıs 2018
0

Sayfa yüklenirken setState gerçekleştiremezsiniz bir işlem action sonrasında setState gerçekleştirebilirsiniz. yani
if(this.state.dogrumu == false){
this.setState({
……
})
}

Uygulama Geliştirme Cevaplanan soru 23 Mayıs 2018
Cevabınızı yazın.