0

React native de state ve props mantığını tam anlayamadım tam olarak ne oluyor bu ?

Cevaplanan soru