Unity Time.deltaTime Nedir ?

Unity ile bir objeye hareket vermek istediğimiz Time.deltaTime ile hızı çarparız, bu işlemi oyunun çalıştığı cihazlardaki frame farkını örtbas etmek için kullanırız .

Yazılan oyun/uygulama her cihazda farklı Frame değeri verecektir, yüksek donanına sahip bir cihazda çalışacak uygulamada eğer time.deltatime çarpanı gerçekleştirmez isek yüksek donanımlı cihazdaki çalışan ilerleme işlemi az donanımlı çalışan cihadan daha hızlı gidecektir.

Time.deltaTime fonksiyonu ile bilgisayar performansından bağımsız bir çalışma ilerleme gerçekleştirmiş olacağız aslında bu işlemi farklı cihazlar ile örnekledik ancak yüksek donanımda olsa zaman zaman aynı oyunda farklı frame değerleri alınabilir, işte bu frame değişkenine karşı fonksiyonumuzu korumuş oluruz.

Bu sorunu örnek ile açıklarsak örneğin bilgisayardan 20 frame aldığımızı düşünelim 20 frame olması durumunda 1/20 den = 0.05 olacaktır , aynı şekilde 50 frame alınır ise 1/50 = 0.02 olacaktır. Örnektende anlaşılacağı üzere frame değeri azaldıkça çarpan artacaktır dolayısıyla fonksiyon ilerleme çarpanı artacaktır , frame artıncada çarpan azalacaktır, dolayısıyla karakter her zaman aynı hızla ilerleme sağlayacaktır.