Apache Server Let’s Encyrpt install

Linux server üzerinde kurulmuş olan Apache HTTP server için Let’s Encyrpt kurmak için aşağıdaki döküman yeterli olacaktır , şimdi neden bu kadar uğraşıyoruz panel kurup kullansak olmaz mı dersek . Aslında olmaz çünkü bazı durumlarda panel kullanılması doğru değil örneğin bir video server kullanıyorsak yada sadece API servislerinin çalışacağı bir server kuruyorsak yada sadece tek site yayınlayacağıız bir server konfigre ettiysek burda web panellerden birini istemeyeceğiz. Ücretsizler var denildi gibi buda olmuyor çünkü ücretsizlerin çoğu ya opensource yada projeye başlanmış kullanılır olmuş ancak geliştirilmeye devam edilmemiş , işte burda kalan yerden sizin devam etmeniz gerekir, buda ayrı uğraş en iyisimi web server panel ; direactadmin , cpanel yada plesk değilse o işe hiç girmeyin.

Konumuza dönecek olursak , apache server da ücrestsiz SSL sertifikası aktif etmek için aşağıdaki kod satırlarını ssh ile bağlandıktan sonra sırayla uygulayacaz.

yum -y update
yum -y install mod_ssl
yum -y install epel-release
yum -y install yum-utils
yum -y install certbot-apache
certbot --apache

Otomatik SSL Sertifikası Yenileme

crontab -e
* */12 * * * /usr/bin/certbot renew >/dev/null 2>&1