1. Home
  2. Docs
  3. Server
  4. Direct Admin
  5. Direct Admin PHP Versiyonu Ekleme

Direct Admin PHP Versiyonu Ekleme

Direct Admin üzerinden 5 taneye kadar farklı PHP versiyonları için seçme özelliği ekleyebilirsiniz, PHP versiyon seçme özelliği tüm hesaplar için aktif olacaktır.

PHP versiyon seçme özelliğine Direct Admin üzerinden ilgili domaine tıkladıktan sonra “PHP Version Selecter” alanından seçilebilir.

Öncelikle costumbuild dizinine gidelim

 
cd /usr/local/directadmin/custombuild

sonrasında ilgili dizinde options.conf dosyasını düzenlemeyi açalım ;

 
 nano options.conf

sonrasında satırları aşağıdaki gibi düzenleyelim burdaki rakamlar versiyonları ifade eder talebe göre değiştirebilirsiniz.

 

 
php1_release=7.0
php1_mode=php-fpm
php2_release=5.6
php2_mode=php-fpm

bu işlemden sonra build ediyoruz ve bitiyor

 

 
./build php n
./build rewrite_confs
Tags ,