1. Home
  2. Docs
  3. Server
  4. Direct Admin
  5. Session Sona Erme Süresi

Session Sona Erme Süresi

Direct admin panel ile linux sunucudaki SESSION Experity Date (Session oturum sona erme süresini)  değiştirmek için SSH ile sunucuya bağlanınız ve sonrasında ;

 
 cd /usr/local/directadmin/conf
 nano directadmin.conf

editlemeye giriniz ve sonrasında aşağıdaki satırı bularak 0 yerine dakika cinsinden istediğiniz değeri giriniz.;

session_minutes=0