PHP Array Push

PHP yada diğer yazılım dillerinde en çok kullanılan işlevlerden birisi dizilerdir, diziler anahtar ile ilişkilendirilen veriler kümesidir, bu kümeler genel olarak belirsiz değişken tanımlamak yada verileri sıra ile işlemek için kullanılır örnek ile açıklarsak bir veri tabanınız var ve bu veritabanından belirlediğiniz verileri çektiniz sonrasında bunları bir değişkene atamanız gerekir PHP de işlem esnasında değişken oluşturamazsınız , daha önceden belirlediğiniz değişkenlerin içeriğini değiştirebilirsiniz yalnızca, işte bu aşamada dizi devreye giriyor siz yazılım çalışırken bu diziye yeni bir key oluşturabilirsiniz ve bu key e istediğiniz değeri atayabilirsiniz, bu atama işlemleri için dilediğiniz gibi algoritma geliştirebilirsiniz, bunları iki örnek ve kıyaslama ile anlatırsak ;

ilk önce özel fonksiyon olan array_push(); kullanmadan tanımlama gerçekleştirelim ;

<?php

$dizi=new Array();
for($i=0;$i<100;$i++){
   $dizi[$i]=$i;
}

?>

yukarıdaki örnekte bir dizi oluşturduk ve bu diziye 0 dan 100 e kadar key değerleri 0 ile 100 arasında olan elemanları yükledik ikinci örnekte array_push(); kullanacağınız ve işlemlerinizi daha basite indirgeyecek örneklerde çok farkları yokmuş gibi görünebilir ancak for döngüsünde belirttiğimiz gibi 0 dan 100 e gitmeyen bir işlemimiz olmasaydı, sıralı şekilde artmayan bir işlem uygulasaydık yani yazılım içerisinde ekstra satırlarda random olarak değer yüklemeye kalkışsaydık indis sıramızı tutmak içinde ayrı bir değişken tanımlamamız ve değeri diziye yüklemeden önce bu indis değeri tuttuğumuz değişkeni bir arttırmamız gerekecekti buda yazdığımız koda ilerde yeniden bakmamız gerekse o aşamada anlaşılabilirliğini düşürecekti.

<?php

$dizi=new Array();
for($i=0;$i<100;$i++){
   array_push($dizi,$i);
}

?>

array_push iki adet değişken alır bunlar sırası ile içerisine atanacak dizi sonrasında değer verilir,

array_push('Dizimiz','Eklenecek Değer');