1. Home
  2. Docs
  3. React Native
  4. Componentler
  5. Image

Image

React – native profemize resim eklemek için kullanırız. React-native içerisinde hazır gelir.

<Image 
    source={require('../assets/image.png')}  
    style={{width:100,height:100,resizeMode:'contain'}}
/>
sourceEğer eklenecek resim proje dahili içerisinde ise : require(”) alır

Uzak sunucuda ise {uri:’https://…’} alır

styleresime görsel özellik eklemek için kullanırız

resizeMode alacağı değerler :
contain
cover
stretch
repeat
center