1. Home
  2. Docs
  3. React Native
  4. Componentler
  5. ImageBackground

ImageBackground

Projemizde arka plan resmi eklemek için kullanırız.

<ImageBackground style={{flex:1,resizeMode:'contain'}}>
    {...}
</ImageBackground>

Resmin hangi componentlerin arkasında yer almasını istiyorsak bu componenti kullanırız, aldığı propslar ve açıklamalar Image componenti ile aynıdır ,