1. Home
 2. Docs
 3. React Native
 4. Componentler
 5. TimerCountdown

TimerCountdown

Geri sayım sayacı componentidir, sayım tamamlandığında bir fonksiyon tetiklenir.

  <TimerCountdown
    initialSecondsRemaining={this.state.sayimSuresi * 60000}
    interval={600}
    onTimeElapsed={() => this.tamamlandiFonx()}
    allowFontScaling={true}
    style={{ position: 'absolute', top: 20, left: 20, color: 'white', fontSize: 27, fontWeight: '800' }}
  />
initialSecondsRemainingmilisaniye olarak geri sayılacak süredi 60000 ile çarparak dakika olarak verilen değeri milisaniye  cinsinden işlem yapmış oluruz
intervalsaniye olarak düşülürken frekans süresidir
onTimeElapsedSayaç tamamlanınca tetiklenecek fonksiyon
allwFontScalingtrue
stylesayacın görsel şekilleri