1. Home
 2. Docs
 3. React Native
 4. Componentler
 5. TimerCountdown

TimerCountdown

Geri sayım sayacı componentidir, sayım tamamlandığında bir fonksiyon tetiklenir.

  <TimerCountdown
    initialSecondsRemaining={this.state.sayimSuresi * 60000}
    interval={600}
    onTimeElapsed={() => this.tamamlandiFonx()}
    allowFontScaling={true}
    style={{ position: 'absolute', top: 20, left: 20, color: 'white', fontSize: 27, fontWeight: '800' }}
  />
initialSecondsRemainingmilisaniye olarak geri sayılacak süredi 60000 ile çarparak dakika olarak verilen değeri milisaniye  cinsinden işlem yapmış oluruz
intervalsaniye olarak düşülürken frekans süresidir
onTimeElapsedSayaç tamamlanınca tetiklenecek fonksiyon
allwFontScalingtrue
stylesayacın görsel şekilleri
Was this article helpful to you? Yes No