1. Home
 2. Docs
 3. React Native
 4. Componentler
 5. Modal

Modal

React native ile popup pencereli oluşturmak yani aynı sayfada açılır pencere oluşturmak için kullanılır . Harici bir sınıftır.

sudo npm install react-native-modal –save

projemize import edelim .

import {Modal} from ‘react-native-modal’

 <Modal
  isVisible={true}
  animationIn={'slideInUp'}
  animationOut={'slideOutRight'} >
  
  {...}          
  
 </Modal>
isVisibleGörünür olması için true , görünmemesi için false değeri alır
animationInEkrana nereden kayarak geleceğini belirtiriz

slideInUp
slideInDown
slideInRight
slideInLeft

animationOutEkrandan nereden kayarak gizleneceğini belirtiriz

slideOutUp
slideOutDown
slideOutRight
slideOutLeft

Tags ,