1. Home
 2. Docs
 3. React Native
 4. Componentler
 5. SQLite

SQLite

Offline uygulama oluşturmak ve verilerimizi ilgili cihazda saklamak için bu componenti kullanırız ,

Veritabanı oluşturma/açma

 
 const db = SQLite.openDatabase('db.db')

 

Veritabanına bağlanmak için ;

 
 db.transaction(tx=>{
   /**
   * SQL komutları burada yer alır yazım fonksiyonu bir alt satırda
   * /
 })

 

SQL Komutu execute;

 
 tx.executeSQL("{{SQL KOMUTLARI}}")

tx değişkeni transaction açtığımız yerdeki fonksiyonun içerisinden gelir ve sabit değildir, fonksiyon tanımlamasında belirlenen değer doğrultusunda değişir.

executeSQL içerisinde üç değer alır birincisi SQL komutu ikincisi SQL komutunun aldığı değerler üçüncü fonksiyon SQL komutundan dönen hata veya verilerdir. SELECT kullandığımız zaman bu üç değeride kullanırız

 

SQL Komutları ;

INSERT 

 

UPDATE 

 

DELETE

 

SELECT

Tags ,