1. Home
  2. Docs
  3. React Native
  4. Sık Kullanılan Fonksiyonl...
  5. AsyncStorage()

AsyncStorage()

React-native ile bir değerin uygulama içinde saklanmasını sağlamak için kullanılır, react-native içerisinde hazır gelir.

import {AsyncStorage} from ‘react-native’

Öncelikle veri saklamaya bakalım .

AsyncStorage.setItem('degiskenAdi',this.state.saklanacakDeger);

Sonrasında bu kaydettiğimiz değeri çağaralım ve console a yazdıralım .

AsyncStorage.getItem('degiskenAdi').then((saklananDeger)=>{
        console.log(saklananDeger)
}).done();

 

Tags