1. Home
 2. Docs
 3. React Native
 4. Sık Kullanılan Fonksiyonl...
 5. fetch()

fetch()

fetch bir uzak sunucudan veri çekme fonksiyonudur alternatifleri bulunur ancak react-native içerisinde gelen ve sağlıklı çalışan bir fonksiyondur en çok tercih edilenlerden birisidir.

 
    const body = new FormData();
    body.append("eposta", this.state.ePosta)
    body.append("sifre", this.state.sifre)

    fetch('https://brkdgn.com', {
      method: 'POST',
      headers: {
        "Content-Type": "multipart/form-data"
      },
      body
    }).then((response) => response.json()).then((responseJson) => {
      console.log(responseJson)
      
    }).catch((error) => {
      console.error(error);
    });

yukarıdaki örnekteki kullanım en basit şekli ile kullanımıdır , öncelikle FormData(); verisi oluşturulur ve post etmek istediğimiz değişkene ait datalar bu değişkene import edilir. Sonrasında fetch(); ile sunucuya post edilir geriye dönecek olan data JSON formatında olmak zorundadır ve tek bir JSON formatı destekler birden fazla JSON data döndüremezsiniz tüm dataları tek JSON içerisine import edilmesi gerkir.

console.log(responseJson) ile gelen data console ye yazılır , bu datayı bir diziye almak istersek ;

this.setState({
  data:responseJson
})

 

Tags